Våra tjänster marknadsförs och säljs numera av Authority AB, för mer information kontakta oss här

Vi på Storstadens IT tror på filosofin att man ska lägga kraften på sina största styrkor för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Med andra ord fokusera på företagets kärnverksamhet och på att öka affärerna. Därför är vår kärnverksamhet att ta hand om dina IT-lösningar så att du kan lägga all din tid på det du är allra bäst på.

Bra IT-lösningar ska vara ett stöd till verksamheten, spara både tid och pengar, fungera felfritt och hjälpa dig att arbeta mer effektivt. IT blir idag alltmer integrerat i företagens verksamheter, vilket också medfört att vi blir mer och mer beroende av systemen. Och det finns få saker som är så frustrerande som IT-lösningar som inte fungerar som de ska.

Det vet du.  Och vi.

Därför vill vi vara en IT-partner som ser till att du inte behöver tänka på din IT – att den bara fungerar. Men vi vill vara mer än så. Vi vill också vara en partner som känner din verksamhet, är lyhörda och reagerar snabbt. En partner som hjälper dig med nyskapande lösningar helt anpassade efter dina behov och som ger dig det stöd din verksamhet behöver. Och där du alltid har samma kontaktperson som vet vem du är och vilka behov du har.

Helt enkelt IT-lösningar som ger dig möjligheten att göra det du vill och kan bäst, nämligen ta hand om din verksamhet.

Välkommen att kontakta oss för att prata mer om vi kan hjälpa dig att effektivisera din IT – oavsett om du behöver en helt ny lösning eller bygga ut din nuvarande.

Här under kan du läsa mer om våra tjänster.                          

Våra tjänster