"Projektet blev bättre än vad vi hade tänkt oss"

Storstadens IT har hjälpt Performing Ideas™ att ta fram en innovationsportal som hjälper företag att frigöra innovationskraften och tar fram det dolda humankapitalet i en organisation. Det fungerar som ett säkert och privat socialt nätverk där man kan engagera både personal och kunder i idégenerering som sedan kan leda till verkliga projekt.

- Att samarbeta med Storstadens IT har fungerat väldigt bra, berättar Magnus Drogell på Performing Ideas™. När vi kom till dem med projektet hade vi konceptet klart, vi hade skisser och skärmdumpar, men Storstadens IT har sedan hjälpt oss att förverkliga vår vision och mer därtill. Deras kompetens inom webbutveckling har hjälpt oss att skapa funktioner som gjort projektet ännu bättre än vi själva hade kunna tänka oss.

- Vid projektstart hade vi ett antal möjliga samarbetspartners, men valet föll på Storstadens IT eftersom de hade lång erfarenhet och det kändes som om vi fick mycket kompetens för pengarna, fortsätter Magnus Drogell. Under projektets gång har de sedan visat sig vara mycket duktiga, snabba och effektiva. De har även hållit ledtiderna och visat upp en hög integritet och affärsetik. Något som också fungerat väldigt bra är det agila arbetssätt vi använt oss av med täta och regelbundna möten.

- Rakt, schysst och inga konstigheter. Vi rekommenderar utan tvekan andra företag att samarbeta med Storstadens IT.

Projektet inleddes i november 2012 och parterna kommer att arbeta vidare tillsammans framöver för att ytterligare utveckla portalen. Läs mer på www.performingideas.com.